nyheder

Lidt billeder af Spuni fra Toosholm

Spuni er 4 år gammel og bror til hingsten Tyvar fra Toosholm, Gleipnir fra Moselundgård, samt 3-4 andre kårede hopper. Der er Esja deres mor der er bindeled.

Læs mere

Forår på Stutteri Toosholm

Så er alle året føl kommet til verden. Der er blevet solgt heste, til redet hest og kørt hopper til hingst.

Læs mere
Vaccinations regler
DI har netop igen igen skrevet på deres hjemmeside hvordan vaccinations reglerne ser ud nu.


Vaccinationsregler

Som resultat af den megen forvirring der har været om emnet- og set i lyset af at vi nærmer os kårings- og stævnesæsonen med hastige skridt, fremkommer vi hermed med en forenklet udgave af vaccinationsreglerne.
Vi har omdøbt nogle af definitionerne og gjort dem mere lettilgængelige og enkle at håndtere for såvel hesteejer som dyrlæger og officials ved stævner etc. Der vil ikke blive tale om, at reglerne vil gælde med tilbagevirkende kraft.

VACCINATIONSREGLER I DANSK ISLANDSHESTEFORENING

Som resultat af den nyeste forskning på området har DI indført følgende vaccinationsregler vedr. hesteinfluenza gældende fra 1. januar 2013.
Basisvaccination: gælder for alle heste og er bestående af tre vacciner givet på følgende måde:


1. vaccination efterfulgt af
2. vaccination, som gives fra 21-92 dage efter 1. vacc. og
3. vaccination som gives fra 5 mdr. og indtil 6 mdr. og 21 dage efter 2.vaccination.

Årlig Revaccination: her gælder 2 reglesæt:


For heste, der starter nationale stævner/kåringer i DK gælder følgende:
1 årlig revaccination max. 365 dage efter 3. basisvaccination.
Det er dog tilladt at starte stævner når de to første vaccinationer er gennemført.


For heste, der starter internationale stævner/kåringer i Danmark i forbindelse med NM2014 og VM2015 gælder at hesten skal være revaccineret indenfor max 6 mdr. og 21 dage inden stævnestart.


For heste, der skal starte stævner i udlandet vil vi anbefale, at hesteejerne – i god tid – undersøger vaccinationsreglerne i det pågældende land, således man er forberedt på at opfylde disse.

For begge grupper gælder at ingen vaccination må være givet tættere på stævnestart ( indcheckning ) end 7 dage.

Det er vedtaget, at vi ikke kan udstrække disse nye vaccinationskrav til at virke med tilbagevirkende kraft. Derfor gælder at basisvaccinationer efter de gamle regler accepeteres. De nye krav til den 3-dobbelt basisvaccination gælder således kun for heste, der har påbegyndt deres vaccinationer efter 1. januar 2013.

For at heste med ”gammel” basisvaccination kan opnå internationalt gyldig vaccination kræves, at den revaccineres, så der ikke er gået mere end seks mdr. og 21 dage fra dens sidste revaccination og til stævnestart.

Der afventes udspil fra arrangørerne til VM i Berlin vedr. vaccinationskrav. Informationer vil tilgå direkte til udtagne ryttere samt blive offentliggjort på DI`s hjemmeside. Det forventes dog ikke at disse fraviger fra ovenstående regelsæt.


Ny-importerede heste fra Island:
Heste, der er importeret fra Island 28 (21+7) dage eller tættere på stævnestart kan dispenseres for ovenstående regler. Ligger importen længere tilbage skal basisvaccination være påbegyndt.


Ved VM, hvor der oprettes specielle karantænezoner, kan der dispenseres fuldstændigt for vaccinationskrav for heste, der ankommer direkte fra Island til stævnepladsen.

Link til printervenlig version af vaccinationsreglerne (PDF)

Dansk Islandshesteforening
05/02/13